universul nu se simte prea bine.

sensnou…

căutare fără interjecţii

şi libertate aspră a rotunjirilor

ce se vor a fi…

şi atât.

m-a plimbat universul rotund

şi parcă asistam la o paradă de modă a

unor arătări strâmbe.

umbre schimonosite  se rugau,

făcând incantaţii

cu aburii ieşiţi din ceruri.

fierbea  luna,

clocoteau  valurile de bolovani

ce cădeau

peste făgăduinţa unor spirite

mincinoase.

universul nu se simte prea bine.